Khu biệt thự Ledico đã được bàn giao khoảng 90% cho gia chủ.

Khu biệt thự Ledico đã được bàn giao khoảng 90% cho gia chủ.

Khu biệt thự Ledico đã được bàn giao khoảng 90% cho gia chủ.